Pomagamy

Pomagamy

Częścią pieniędzy, które zostawiacie Państwo u nas płacąc za usługę, dzielimy się z najbardziej potrzebującymi.

Wspólnie z Państwem pomagamy więc tym, którym los nie szczędzi trosk.

Dziękujemy w swoim i Ich imieniu